Ingela Elfström. Foto: Maria Bergman.
Ingela Elfström. Foto: Maria Bergman.

Skolportens intervju: Dokumentation för förändring

Läs mer

Avhandling: Uppföljning och utvärdering för förändring: pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Ingela Elfström