Hjärnforskningen kan bidra till att utveckla kunskap om lärandet. Det menar två forskarlag som använder sig av okonventionella metoder inom pedagogiken för att undersöka hur barn och unga lär sig.
I Pedagogsika magasinet intervjuas bland andra Hillevi Lenz Taguchi, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, tillsammans med fil.dr. i lingvistik Tove Gerholm, Stockholms universitet, för att berätta om det tvär-vetenskapliga projektet Hjärnvägar som de är projektledare för.

Hjärnvägar i förskolan

”Hjärnvägar i förskolan” är det populärvetenskapliga namnet för det projekt som beviljats medel från Vetenskapsrådet under namnet:

Förstärkning av förskolebarns uppmärksamhets, språk och kommunikationsförmågor: En interdisciplinär studie av socio-emotionellt lärande och datoriserad uppmärksamhetsträning.