Forskningsprojekt inom förskoledidaktik

Avhandlings- och licentiatprojekt inom förskoledidaktik

Avslutade forskningsprojekt inom förskoledidaktik

Förskoledidaktiska rum

Förskoledidaktiska rum (tidigare Pedagogiska och teoretiska rum) är ett forum som innebär ett samarbete och en mötesplats där verksamma förskollärare och förskolechefer i Stockholmsregionen möter forskare och lärarutbildare vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF) vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.