Anne-Li Lindgren
Anne-Li Lindgren

Ingår som delprojekt inom: Förskolan som bild- och blickapparat: seendepraktiker och visuell kunskapsproduktion i små barns vardagsliv

Ansvarig: Anne-Li Lindgren

Doktorand: Wiji Bohme Shomary

In English: Translation in preschool