Ansvarig: Gunnar Åsén
Finansierat av: Vetenskapsrådet
Period: 2011-2012. Projektet är avslutat.