Vi har genomfört studier och utvecklingsarbete om:

  • Tidigare forsning om sexuella övergrepp i förskolan
  • Medias rapportering kring sexuella övergrepp i förskola
  • Medias rapportering kring integritet och förskola
  • Förskollärarstudenters upplevelser av utbildning kring sexuella övergrepp
  • Mäns upplevelser av att arbeta i förskola och av att riskera misstänkas för att vara pedofiler

Nuvarande forskningsintresse:

  • Förskolors arbete med att förebygga övergrepp och undervisa barn om integritet

Publikationer:

Westberg Broström, A., & Bergström, H. (2020). Prevention of child sexual abuse by non-parental caregivers in Swedish preschools. In: The SAGE Handbook of Domestic Violence / [ed] Todd K Shackelford, Sage Publications, 2020, p. 616-626

Bergström,H., Westberg Broström, A., Eidevald, C. & Hulth, Magdalena (2019) Förebygga och hantera sexuella övergrepp i och utanför förskolan: Utvärdering av förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet

Bergström,H., Westberg Broström, A. & Eidevald, C. (2018) Swedish media discourses about child sexual abuse in preschools: the best interest of the child and continued trust in male teachers. Early Child Development and Care, 1-9.

Bergström, H; Eidevald, C & Westberg-Broström, A. (2016). Child sexual abuse at preschools – a research review of a complex issue for preschool professionals. Early Child Development and Care. DOI:10.1080/03004430.2015.1121253

Eidevald, C., Bergström, H., & Broström, A. W. (2018). Maneuvering suspicions of being a potential pedophile: experiences of male ECEC-workers in Sweden. European Early Childhood Education Research Journal, 26(3), 407-417.

Eidevald, C; Bergström, H & Westberg Broström A. Förskolan och sexuella övergrepp på barn I: Eidevald, C (2016). Förskolan - en trygg plats för barn och pedagoger? Sexuella övergrepp och förebyggande arbete. Malmö: Gleerups, ss 107-149

Konferenspresentationer:

Westberg Broström, A & Bergström, H. Consent and emotions to prevent sexual abuse: a qualitative analysis of Swedish books for preschool age children. IX Conference on Childhood Studies “Childhood and Time”, Tammerfors maj 2021. 

Anna Westberg Broström & Helena Bergström & Magdalena Hulth, NFPF, (Uppsala 2019). Picture  books for preschool children about integrity and/or child sexual abuse 

Bergström, H., Westberg Broström, A. & Eidevald, C. (2018). Swedish media discourses about child sexual abuse in preschools: the best interest of the child and continued trust in male teachers. EECERA, Budapest, 28-31 aug 2018

Bergström, H. (2018) Children’s integrity and preschool – a discourse analysis of Swedish newspapers. EECERA, Budapest, 28-31 aug 2018

Bergström, H., Eidevald, C. & Westberg Broström, A. (2015). How to prevent child sex abuse – a complex issue. EECERA, Barcelona, 7-10 September 2015

 

Projektgrupp:

Helena Bergström

 

Christian Eidevald

 

Anna Westberg Broström
 

 

Magdalena Hulth
Magdalena Hulth