Ansvarig: Birgitta Hammarström-Lewenhagen

Birgitta har utvecklat  handledarutbildningar för förskolan och också skrivit om handledning och mentorskap i förskolan.

Samlar f.n. material till en bok eller till artiklar om handledaruppdraget och VFU  inom förskollärarutbildningen. Det saknas litteratur och forskning på detta område.

In English: Teacher training placement and coaching