Annelie Fredricson. Foto: Niklas Björling.
Annelie Fredricson. Foto: Niklas Björling.

Barnträdgårdens didaktik. Kontinuitet och förändring i talet om material och arbetssätt i tidskriften Barnträdgården 1918-1945.

Ingår som delprojekt inom: Förskolan som bild- och blickapparat: seendepraktiker och visuell kunskapsproduktion i små barns vardagsliv

Ansvarig/handledare: Anne-Li Lindgren

Doktorand: Annelie Fredricson

Ämne: Förskoledidaktik

In English: A magazine as an arena for professionalization and visualization of preschool practices: discourses about early childhood education in a societal context

 

 

 

Anne-Li Lindgren
Anne-Li Lindgren