Avhandlingsprojekt John Kaneko

Handledare: Hillevi Lenz Taguchi

Ämne: Förskoledidaktik, inriktning barns språkutveckling

Forskningsprojekt: "Hjärnvägar i förskolan", Förstärkning av förskolebarns uppmärksamhets, språk och kommunikationsförmågor: En interdisciplinär studie av socio-emotionellt lärande och datoriserad uppmärksamhetsträning.

In English: Children´s language development