Shahram Mansoory. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet
Shahram Mansoory. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet

Doktorand: Shahram Mansoory

Opponent: Moin Syed, University of Minnesota

Huvudhandledare: Kari Trost

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap

Ungdomar och välbefinnande är ett forskningsprojekt som söker förstå och utforska olika perspektiv på ungdomars välbefinnande. Utifrån ett relationellt familjeperspektiv omfattar projektet flera empiriska studier. Projektets första studie, Youth well-being contextualized: Perceptions of Swedish fathers, redovisar kvalitativa teman av svenska fäders beskrivningar av ungdomars välbefinnande. En annan studie i projektet syftar till att undersöka svenska mödrars beskrivningar av ungas välbefinnande inklusive demografiska variationer genom att kombinera kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik. Projektet kommer också att studera relationen mellan föräldrabeteenden och ungdomars hälsotillstånd utifrån ungdomars redogörelser.

In English: Positive youth development