Ansvarig: Lilianne Eninger vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

I projektgruppen bl a Kari Trost vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Finansieras av Vetenskapsrådet, FORMAS, FAS och VINNOVA.

Detta interventionsprojekt handlar om att göra en kulturell anpassning (PIA; Planerad interventionsanpassning) och prövning av ett universellt program PsPATHS (Preschool version of the Promoting Alternative THinking Strategies).

Projektgrupp

Laura Ferrer-Wreder, Ann-Charlotte Smedler, Kari Trost, Mara Westling Allodi, Hanna Ginner Hau, Sara Thomas, Celine Domitrovich, Tonja Pixton, Tina Olsson och Birgitta Herkner.