Ingrid Olsson
Ingrid Olsson

Projektledare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen/kontaktperson: Ingrid Olsson

Sammanfattning: Projektet har som övergripande mål att belysa ungdomars upplevelser av socialt stöd från bland annat föräldrar och kamrater. Fokus är på i vilka situationer ungdomar själva uttrycker att de önskar få stöd. I projektet används främst enkäter som analyseras med kvantitativa metoder men det ingår också kvalitativa intervjuer. Vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen medverkar Ingrid Olsson i projektet. Studien är ett samarbete med Uppsala universitet och leds där av Berit Hagekull, även om också fler personer medverkar.

Ytterligare projekt inom området ungdomar och socialt stöd handlar om hur ungdomar i ekonomiskt utsatta områden upplever trygghet (i samarbete med bl a Ingrid Engdahl, Stockholms universitet) och om hur ungdomar ser på föräldrars engagemang. I studierna medverkar också ibland uppsatsstudenter.

In English: Youth and social support