Shahram Mansoory. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet
Shahram Mansoory. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet

Doktorand: Shahram Mansoory

Huvudhandledare: Kari Trost

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap

Positiv ungdomsutveckling är ett forskningsområde med mål att identifiera de inneboende förmågor och de externa resurser (t.ex. sociala, ekonomiska och institutionella) som ömsesidigt bidrar till psykologiskt välmående och utveckling. I anknytning till detta finns det behov av att utforska positiv anpassning, förmågan att motstå risker och svårigheter medan en förkovringsprocess och den mentala hälsan bevaras.

In English: Positive youth development