Johanna Lindholm. Foto: Björn Dalin.
Johanna Lindholm. Foto: Björn Dalin.

Projektansvarig: Ann-Christin Cederborg

Medarbetare: Johanna Lindholm (fd doktorand)

Beskrivning

Projektet syftar till att öka kunskapen om människohandel för sexuella ändamål och koppleri med barn/ungdomar i Sverige. Här studeras hur polis och tingsrätt förstår och behandlar unga som utsatts för denna typ av brott.

Exempel på frågeställningar projektet har är: Vilka möjligheter till fritt berättande erbjuds ungdomarna och hur kan vi förstå deras undvikande svar? Likaså hur förhandlas ansvar, agens och offerskap mellan poliser och ungdomarna i polisförhören och hur konstruerar domare ungdomarnas trovärdighet efter att domstolen dömt i ärendet?

Ann-Christin Cederborg. Foto: Niklas Björling.
Ann-Christin Cederborg. Foto: Niklas Björling.
 

Doktorand Johanna Lindholm arbetar i detta projekt och disputerade 2015. 

Projektet ingår i forskningsområdet Barn- och ungdomar i utsatta livssituationer, inriktning Barn och unga som brottsoffer och förövare.

Publikationer

Några publikationer inom projektet:

Lindholm, Johanna (2015). Sexually exploited youths in the Swedish legal system: Conditions of victimhood. Diss.

In English: Trafficking for sexual purposes: From the perspective of the legal system what can we learn from children and youths experiences?