Kvalitetsutveckling av Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Samverkan mellan Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) och Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD)

År: 2016-2017, rektorsmedel

In English: Quality of Teacher Education Programme for Primary School, School-Age Education and Care