Linnéa Holmberg. Foto: Niklas Björling.
Linnéa Holmberg. Foto: Niklas Björling.

Doktorand: Linnéa Holmberg

Handledare: Mats Börjesson

Handledare: Ulf Olsson, Institutionen för pedagogik och didaktik

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, inriktning barns fritid

Övergripande handlar studien om diskursanalytiska styrningsperspektiv som problematiserar organisering av fritidshem som institution, samt organisering i fritidshemmets praktik.

Artikel 1: Fokus på Skolinspektionens hantering av ideologiska dilemman i talet om meningsfullhet i fritidshem

Artikel 2: Fokus på systematiskt kvalitetsarbete (i fritidshem) med självreglering.

Artikel 3: Fokus på pastorala omsorgstekniker i fritidshemsråd.

In English: Children´s leisure time