Ann-Christin Cederborg. Foto: Niklas Björling.
Ann-Christin Cederborg. Foto: Niklas Björling.

Projektledare: Professor Ann-Christin Cederborg

Projektet finanseras av: Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

2013-2017.

8 miljoner kronor, fem till projektet och tre till Friends.

Det här projektet syftar till att öka kunskapen om barn och ungas interaktiva samspel i skolan och i förskolan. Vi vill förstå hur de bygger allianser, inkluderar samt exkluderar varandra i jämnåriga umgängen. Dessutom vill vi analysera barn och ungas språkbruk i interaktivt samspel samt intervjua dem som berättar om tidigare kränkningsupplevelser.

Studien är etnografisk där två doktorander under ca ett års tid vistas i en skola och i en förskola när de samlar in sina data.   

Projektet ska öka kunskap som kan skapa utbildningsprogram baserade på ”vardagsnära” perspektiv barn och unga i kränkande situationer. Resultaten från projektet ska ligga till grund för utveckling av utbildningsprogram via Stiftelsen Friends.

Projektet ingår inom forskningsområdet Barn och ungdomar i utsatta livssituationer, inriktning Kränkningar i skolor, förskolor och på nätet.

Förutom professor Ann-Christin Cederborg så arbetar också Rickard Jonsson och Lucas Gottzén i projektet tillsammans med doktoranderna Lina Lundström och Mari Kronlund.

Avhandlingsprojekt: Samspel i kamratgrupper i förskolan

Samspel i kamratgrupper i förskolan

Doktorand: Mari Kronlund

Avhandlingsprojekt: Samspel i kamratgrupper i högstadiet

Samspel i kamratgrupper i högstadiet

Doktorand: Lina Lundström

Mer information

Projektledare Ann-Christin Cederborg

In English: Bullying as discursive practice

Media/Skrivet om projektet

Forskare letar nya metoder mot mobbning - DN - 2013-09-18

Nya metoder mot mobbning söks i annorlunda forskningsprojekt - Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond - 2013

Research projects at Friends International Center against Bullying - Friends - 2013

Ny forskningssatsning mot mobbning - Stockholms universitet - Strategiska partnerskap - 2013