Avhandlingsprojekt

Denis Tajic

Doktorand: Denis Tajic

Huvudhandledare: Nihad Bunar

Handledare: Anna Lund, Mirjam Hagström

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka hur skolans formella och informella strukturer påverkar nyanlända elevers möjligheter till skolframgång och inkludering samt hur nyanlända elever i högstadieklasser och skolpersonal själva förstår och hanterar dessa strukturer. Med formella strukturer avses pedagogiska stödformer för nyanlända elever, organisatoriska lösningar i form av skolans mottagningssystem för nyanlända samt skolans övriga organisatoriska strukturer och stödformer som gäller för alla elever. Med informella strukturer avses tillfällen och ytor för och kvaliteten i interaktioner och sociala relationer mellan å ena sidan nyanlända elever och å andra sidan icke-nyanlända elever och skolans personal, som dagligen uppstår (eller inte uppstår) i skolan.
Denis avhandlingsprojekt är en del av forskningsprojektet Nyanlända elevers möjlighetsstrukturer för inkludering och skolframgång.

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap 

In English: Inclusion of newly arrived students in Swedish primary schools.