Avhandlingsprojekt

Doktorand: Nadja Nieminen Mänty

Handledare: Mats Börjesson, Rickard Jonsson

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap

År 1999 erkände Sverige fem erkända nationella minoriteter. Avhandlingen tar avstamp i detta och belyser hur barn och ungdomar involveras i mer eller mindre politiska praktiker. Avhandlingen intresserar sig för hur ett politiskt fält styrs upp och organiserts, och dels för hur barn och ungdomar själva organiserar sig och blir en aktiv del av det minoritetspolitiska arbetet.

In English: Doctoral project, Nadja Nieminen Mänty