Projekttitel: Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer.

Projektet förvaltas av Uppsala universitet.

Projektledare: Katarina GustafsonInstitutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.
Medverkande forskare: Danielle Ekman Ladru, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Danielle Ekman Ladru ingår i forskningsprojektet ”Hela staden som förskolegård? Utmaningar och möjligheter för innerstadsförskolors mobilitet och plats för lek i täta urbana miljöer”. Projektledare är Katarina Gustafson (EDU, Uppsala universitet och projektet är förlagt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) vid Uppsala universitet.

Projektet ska undersöka förtätningens konsekvenser för innerstadsförskolor utan egen gård, med gård på taket eller utsläppsgård. Detta görs med hjälp av etnografiskt fältarbete i ett flertal förskolor i Stockholms innerstad samt genom intervjuer med politiker, planerare och tjänstemän ansvariga för trafik, transporter och förskoleverksamheter i Stockholm Stad. 
Beviljad summa: 7,9 miljoner från forskningsrådet Formas.
Läs mer om utlysning och beslut, samt kommenterande videoklipp från Formas