Ansvarig: Lucas Gottzén

Projektperiod: 2016-2019

Finansieras av: Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

In English: Parents' and friends' responses to young men's intimate partner violence

Fortes projektkatalog, Dnr 2014-0222