Daniel Hedlund. Foto: Björn Dalin.
Daniel Hedlund. Foto: Björn Dalin.

Doktorand: Daniel Hedlund

Ansvarig/Huvudhandledare: Ann-Christin Cederborg

Handledare: Mauro Zamboni, Juridiska institutionen, Stockholms universitet

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap

Beskrivning

Projektet är tvärvetenskapligt och undersöker vilka barnperspektiv och föreställningar om barn som förekommer i det svenska asylsystemet. Projektet fokuserar både på policyutveckling via lagstiftning, genom intervjuer med lagstiftare, samt implementering av policy genom analys av trovärdighetsbedömningar i ensamkommande barns asylärenden.

Ingår i forskningsområdet Barn och ungdomar i utsatta livssituationer, inriktning Barn i asylprocess.

Child Perspectives in the Asylum Process for Unaccompanied Minors

Avhandling 2016: Drawing the limits: Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure

Pressmeddelande om avhandling: Motsägelsefulla uppfattningar om ensamkommande flyktingbarn och deras trovärdighet

Ann-Christin Cederborg. Foto: Niklas Björling.
Ann-Christin Cederborg. Foto: Niklas Björling.