Farhad Jahanmahan. Foto: Niklas Björling.
Farhad Jahanmahan. Foto: Niklas Björling.

Ansvarig: Nihad Bunar.

Doktorand Farhad Jahanmahan jobbar i projektet. E-mail: farhad.jahanmahan@buv.su.se

Handledare: Nihad Bunar

Handledare: Ann-Christin Cederborg

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, inriktning skolans mångkulturella aspekter

Beskrivning

Projektet använder sig av livsberättelse som metod. Empiriskt bygger det på djupintervjuer med 15 ensamkommande barn och ungdomar med ursprung i Afghanistan. Teoretisk referensram utgörs av migrationsekologi som innebär att ungdomarnas berättelser och livshistoria kontextualiseras i relation till livet i hemlandet, erfarenheterna från flykten och av mottagandet i Sverige.

Projektet ingår i forskningsområdet Barn och ungdomar i utsatta livssituationer.

In English: Unaccompanied asylum seeking children and youths

Nihad Bunar. Foto: Björn Dalin.
Nihad Bunar. Foto: Björn Dalin.