Doktorandprojekt

Doktorand: Anneli Hippinen Ahlgren

Huvudhandledare: Anna Klerfelt

Handledare: Anna-Lena Ljusberg


Avhandlingsprojektet försöker artikulera undervisning på fritidshem och därigenom hur didaktik skulle kunna beskrivas för den undervisningen, främst i förhållande till lärare i fritidshems undervisningskunskap. Anledningen till problematiseringen av begreppen undervisning och didaktik relaterat till fritidshem är den förskjutning av fritidshemsverksamhet från omsorg till utbildning där begreppssfären i styrdokumenten avseende fritidshem använder etablerade skolbegrepp såsom undervisning, lärande, elever och lärare/grundlärare.  

Det övergripande syftet med avhandlingen är att utforska lärare i fritidshems handlingar i interaktion med barn ur ett didaktiskt perspektiv. I förlängningen syftar studien till att bidra till en artikulering av den undervisning som lärare i fritidshem bedriver samt hur interaktionen mellan lärare och barn uttrycker sig på fritidshemmet utifrån undervisning.

Då avhandlingen fokuserar på undervisning blir en frågeställning hur undervisning yttrar sig på fritidshemmet - hur transformerar lärare i fritidshem kunskap till undervisningshandlingar i interaktion med barn? Den frågan utgår från det teoretiska ramverket för avhandlingen Pedagogical Content Knowledge (Shulman 1986, 1987). För att undersöka lärare i fritidshems handlingar i interaktion med barn i ett undervisningsperspektiv behövs ett teoretiskt ramverk och analysverktyg med fokus på undervisning. Det har medfört att Pedagogical Content Knowledge (PCK) är det teoretiska ramverket för avhandlingen.

Även om undervisning och didaktik är centralt i avhandlingen finns även ett fokus på barn i institutionen fritidshem. 
Annelis forskning har en fritidshemspedagogisk inriktning. Hon studerar undervisning, didaktik och kunskap utifrån ett fritidshemsperspektiv. Avhandlingen kommer att skrivas som en monografi. 

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap

In English: Pedagogical Content Knowledge in School age Educare