Avhandlingsprojekt, preliminär titel: Den högkänsliga personen i vardande: En avhandling om diskursiva praktiker angående sårbarhet och känslighet.

Doktorand: Fanny Edenroth Cato

Handledare: Mats Börjesson

Biträdande handledare: Björn Sjöblom

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, inriktning barn och ungas samtalande om normalitet på nätet

Forskningsinriktning: Social interaktion and diskursiv teori

Beskrivning

Fanny Edenroth Cato

Det övergripande syftet är att undersöka hur föreställningar om känslighet och highly sensitive person/child (HSP/C) diskuteras och förhandlas genom social interaktion på internet, och hur begreppet lanserats och distribuerats i Sverige. Syftet är närmre bestämt att problematisera diskursiva praktiker gällande HSP/C som produktion av kunskap, social kategorisering och identifikation i relation till en digital, kulturell och samhällelig kontext.

Nyckelord: Normalitet, identitet, känslighet, sårbarhet, social kategorisering, diskursanalys, expertis, självhjälpslitteratur.

In English: The highly sensitive person in the making: A treatise on discursive practices concerning vulnerability and sensitivity.