Youth in a historical perspective

Handledare: Mats Börjesson, Magnus Öhrn

Doktorand: Andersson Sara

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning ungdom i historiskt perspektiv.

I avhandlingen studeras konstruktioner av den läsande flickan ur ett genealogiskt perspektiv, med empiriskt fokus från 1800-talets andra hälft till idag. Platser och diskurser där flicksubjekt skapas inom ramen för läsning/litteratur undersöks, och de praktiker som är kopplade till koncept som exempelvis självkultivering och bildning historiseras mot bakgrund av kvinnoblivande och flickskap. Fokus läggs också på en litterär genrehistorik som kopplas till den sociala historia som undersöks.