Avhandlingsprojekt

Doktorand: Anette Kristensson

Handledare: Lucas Gottzén, David Payne

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap, barn-djurrelationer

Utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv (kontinentalfilosofiskt, barndomssociologiskt och psykoanalytiskt) kommer barnet/det barnsliga/naiva lyftas fram som en möjlig etisk utgångspunkt. Etiken brukar annars främst grundas i den vuxna människans rationalitet, vilket blir som tydligast i utilitarismen. Barnet, i sin kontrast till den vuxna människan kan visa på möjligheten till en annan etisk öppenhet mot de mest andra, djuren, och ifrågasätta den rådande karnofallogocentriska ordningen. De olika artiklarna positionerar sig i de olika fälten på så vis att den första publiceras i en filosifisk tidskrift och kommer förklara nyckelbegreppet karnofallogocentrism, den andra i en mer barndomssociologisk (om dikotomin barn/vuxen utifrån teorier om barnism), den tredje i en mer djuretisk (som diskuterar "vulnerabiliy"), och den fjärde i en psykoanalytisk tidskrift (om språk och lyssnande).

In English: Child-animal relationships