I vårt projekt gör vi flera olika delstudier som kretsar kring män och/eller sexuella övergrepp på barn i förskolan. Vi studerar:

  • Mäns upplevelser av att arbeta i förskola
  • Mäns upplevelser av att riskera att misstänkas för att vara pedofiler
  • Sexuella övergrepp i förskolan
  • Medias rapportering kring sexuella övergrepp i förskola

 

Ansvariga

Helena Bergström

 

Christian Eidevald

 

Anna Westberg Broström

 

 

Publikationer

 

Publikationer:  

Eidevald, Christian (2016). Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger? Sexuella övergrepp och förebyggande arbete. Lund: Gleerups.

Bergström, Helena, Eidevald, Christian & Westberg Boström, Anna. (2016). Child sexual abuse at preschools – a review of a complex issue for preschool professionals. Early Child Development and Care.