Förskoledidaktik

Ett forum för forskare, lärarutbildare och verksamma inom förskolan

Förskoledidaktiska rum (tidigare Pedagogiska och teoretiska rum) är ett forum som innebär ett samarbete och en mötesplats där verksamma förskollärare och förskolechefer i Stockholmsregionen möter forskare och lärarutbildare vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF) vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Föreståndare Förskoledidaktik
Anna Palmer

Programansvarig Masterprogram i förskoledidaktik
Åsa Bartholdsson

Programadministratör
Maria Lund

Studentexpedition
Rum 202, plan 2, Frescati Hagväg 20B.
E-post: studentexpedition@buv.su.se