Magnus Loftsson. Foto: Niklas Björling.
Magnus Loftsson. Foto: Niklas Björling.

Ansvarig: Ann-Christin Cederborg

Biträdande handledare: Kari Trost

Doktorand: Magnus Loftsson, e-mailadress: magnus.loftsson@buv.su.se

Preliminär titel: ”Barns utsatthet för kränkningar av jämnåriga i  skolan”

Beskrivning: Projektet utgår från anmälningar gjorda av barn och deras föräldrar till Barn- och elevombudsmannen (BEO) under 2013. Totalt inkluderas 427 anmälningar där barn och föräldrar anmäler andra barn för utsatthet. Syftet är att förstå hur anmälda skolor och huvudmän hanterar sitt ansvar att förhindra kränkningar men också att synliggöra barn och ungas utsatthet samt BEO:s bedömningar och beslut.

Projektet ska öka kunskap som kan skapa utbildningsprogram baserade på ”vardagsnära” perspektiv barn och unga i kränkande situationer.

Ann-Christin Cederborg. Foto: Niklas Björling.
Ann-Christin Cederborg. Foto: Niklas Björling.

Stockholms universitets forskningsdatabas: Barns utsatthet för kränkningar av jämnåriga i skolan.

Projektet ingår i forskningsområdet Barn- och ungdomar i utsatta livssituationer, inriktning Kränkningar i skolor, förskolor och på nätet.

In English: Children’s exposure to peer bullying in schools