Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsprojekt inom barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsprojekt inom barn- och ungdomsvetenskap

Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Föreståndare Förskoledidaktik
Anna Palmer

Programansvarig Masterprogram i förskoledidaktik
Åsa Bartholdsson

Programadministratör
Maria Lund

Studentexpedition
Rum 202, plan 2, Frescati Hagväg 20B.
E-post: studentexpedition@buv.su.se