Forskargrupper inom förskoledidaktik

Forskargrupper inom förskoledidaktik

  • DigiTaktik - Digitala verktyg i förskolan DigiTaktik - Digitala verktyg i förskolan för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik. Skillnaden i kunskapsnivå mellan barn ökar och forskning visar på stora skillnader i tidig matematik redan före skolstart. Inom projektgruppen ser vi att det finns ett behov av att studera hur aktiviteter med digitala verktyg i förskolan kan utvecklas för att främja barns utveckling och lärande.
  • Lärande – Hjärna– Praktik: transdisciplinära studier om språk i förskolan En av forskningsinriktningarna vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Forskningsområdet har bedömts som ett ledande forskningsområde vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.
Disputationer
Sara Backman Prytz berättar om sin skolforskning

Få förståelse för barnhistoria

Sara Backman Prytz forskning handlar om utbildningshistoria och om barn- och ungdomshistoria. Du som läser till förskollärare vid Stockholms universitet kommer att möta Sara Backman Prytz som lärare.

BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Föreståndare avdelningen Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Föreståndare avdelningen Förskoledidaktik
Anna Palmer

Studierektor forskarutbildning
Anna Westberg Broström

Forskningshandläggare
My Bodell

Institutionen på Facebook