Forskargrupper inom förskoledidaktik

Forskargrupper inom förskoledidaktik

  • Forskningsgruppen för förskoledidaktiska studier Forskningsgruppen för förskoledidaktiska studier har sedan början av 1990-talet arbetat med praktiknära forskning. I nära samarbete med förskolor och med stöd av kooperativa lärprocesser, samt med inspiration från skilda teoretiska och filosofiska perspektiv, har gruppen utvecklat ett förskoledidaktiskt tänkande. Detta tänkande har prövats i olika forskningsprojekt och utvecklingsarbeten i förskolan. Ett viktigt fokus i forskningen är frågor som är relaterade till utforskandets pedagogik, dess villkor och konsekvenser för synen på barn, kunskap, lärande och den pedagogiska miljön i förskolan.
  • Lärande – Hjärna– Praktik: transdisciplinära studier om språk i förskolan En av forskningsinriktningarna vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Forskningsområdet har bedömts som ett ledande forskningsområde vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet.
  • Lärprocesser i praxisnära fält Forskargruppen "Lärprocesser i praxisnära fält" bildades i januari 2009 och leds av professor Inge Johansson.
  • MIG-projektet - Att bli en mattemänniska i förskola/skola Forskningsgruppen är formad kring MIG-projektet, som erhållit stöd från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Det övergripande frågeområdet handlar om att undersöka vad det är i skolans och förskolans matematiska undervisningspraktiker och skolklimat som konstituerar identiteter hos elever som positiva till matematik och därmed ett mer eller mindre starkt åtföljande intresse för matematik hos flickor och pojkar.

Ett forum för forskare, lärarutbildare och verksamma inom förskolan

Förskoledidaktiska rum (tidigare Pedagogiska och teoretiska rum) är ett forum som innebär ett samarbete och en mötesplats där verksamma förskollärare och förskolechefer i Stockholmsregionen möter forskare och lärarutbildare vid avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF) vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildningen

Kari Trost

Forskningsassistent

Beatrice Chaveroche

Föreståndare Barn- och ungdomsvetenskap

Rikard Jonsson

Programansvarig Masterprogram i förskoledidaktik

Lucas Gottzén

Föreståndare Förskoledidaktik
Anna Palmer

Programansvarig Masterprogram i förskoledidaktik
Åsa Bartholdsson