Foto: Eva Dalin.
Foto: Eva Dalin. Stockholms universitet.

Forskarna fokuserar på hur barn och unga hanterar olika sociala förhållanden och förutsättningar utifrån deras levnadsvillkor. Några av forskarna undersöker unga flyktingars integrering i svenska skolor, barn och ungas asylprocess, mobbning i skolan och förskolan och barn och unga som brottsoffer och förövare. Vi låter “sanningen komma till tals via dem som upplever den”. Det betyder att vi använder oss av intervjuer och observationer men vi studerar också mönster i interaktion och kommunikation mellan barn och unga samt mellan dem och professionella i skolor, domstolar, och vid polis samt social- och migrationsmyndigheter.

Teoretiskt argumenterar vi för att identiteter, kulturella förutsättningar och “vardagspraktiker” där barn och unga finns och inte kan förstås utan att fokusera på effekter av strukturella förhållanden.

Nedan följer en beskrivning av pågående projekt inom ramen för forskningsinriktningen

Forskningsprojekt inom inriktningen

Inriktning Barn i asylprocess

Projektledare: Ann-Christin Cederborg.
Ensamkommande barn som söker asyl

Inriktning Kränkningar i skolor, förskolor och på nätet

Syftet med dessa projekt om kränkningar i skola, förskola och på nätet är att öka kunskapen och som därmed kan skapa utbildningsprogram baserade på ”vardagsnära” perspektiv på barn och unga i kränkande situationer.
Projektledare: Ann-Christin Cederborg.
Kränkningar på nätet

Inriktning Barn och unga som brottsoffer och förövare

Projektledare: Ann-Christin Cederborg.
Inom detta område pågår kontinuerlig forskning som inkluderar polisförhör och domar för att förstå barn och ungas möjligheter att bli förstådda av rättsväsendet. Det handlar framförallt om barn och unga som varit utsatta för sexuella övergrepp, trafficking, sexhandel och misshandel och som själva begått brott.
Barn och unga som förövare

Fler forskningsprojekt

Nyanlända elevers möjlighetsstrukturer för inkludering och skolframgång
Projektledare: Nihad Bunar.

Nyanlända och lärande
Projektledare: Nihad Bunar.

Ensamkommande barn och ungdomar
Projektledare: Nihad Bunar.

Lokala skolmarknader
Projektledare: Nihad Bunar.

Sociala rättigheter för asylsökande barn
Projektledare: Nihad Bunar.

Muslimska friskolor
Projektledare: Nihad Bunar.

Tjänsteproduktion för hållbara dynamiska städer
Projektledare: Nihad Bunar.

Nyanlända elevers möjlighetsstrukturer för inkludering och skolframgång
Projektledare: Nihad Bunar

Avslutade projekt

Utsatta barns hälsa
Handikappade barn som brottsoffer

Kontakt

Nihad Bunar, professor.
E-post: nihad.bunar@buv.su.se

Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.
Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

 

 

Ann-Christin Cederborg, professor.
E-post: ann-christin.cederborg@psychology.su.se

Ann-Christin Cederborg. Foto: Niklas Björling.
Ann-Christin Cederborg. Foto: Niklas Björling.

 

 

Det är även ett flertal doktorander knutna till forskningsinriktningen.

In English: Children and youth in socially deprived situations