Forskningsinriktningar

Barn- och ungdomsvetenskap

Förskoledidaktik

Barnkultur

 

Profilområden på SU

Stockholms universitet har tagit fram sexton profilområden. Läs mer om den på SU-webben.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens båda forskarämnen verkar inom:

Film inom profilområdet "Barns villkor och rättigheter": Hur synliggörs barn i utsatta livssituationer? Ann-Christin Cederborg, professor i barn- och ungdomsvetenskap