Susanne Kjällander. Foto: Medieproduktion, Stockholms universitet
Susanne Kjällander. Foto: Medieproduktion, Stockholms universitet

 

Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja fem skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget drygt 20 miljoner kronor över en period på tre år. Vid årets utlysning inkom 94 ansökningar från 21 lärosäten som tillsammans har upprättat samarbete med 236 skolor. Två projekt från SU beviljas medel och ett av dem är på Barn- och ungdomsvetenskaplig institutionen (BUV).

Projektet "Digitala verktyg som metod för lärande och formativ återkoppling i samband med tidiga förmågor och grundläggande färdigheter i matematik" leds av forskningsledare Susanne Kjällander, fil.dr, barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Digitala matematikspel och verktyg i förskolan

Interventionsprojektet ska - tillsammans med verksamma förskollärare - studera hur ett digitalt matematikspel kan användas inom ramen för förskolans grupporienterade lärmiljö, samt ta fram ett digitalt verktyg för att förskollärare ska kunna följa och stötta barns lärande.

Även fil.dr Sofia Frankenberg från BUV är med i projektet tillsammans med Agneta Gulz och Magnus Haake, båda forskare från Lunds Universitet.

Läs mer om Susanne Kjällander