Vad handlar din forskning om?

Det handlar om vad en text eller läroplanen gör i en förskolevardag. När jag började hade jag en fråga som handlade om man kan se en läroplan fysiskt närvarande på ett sätt som går att se och utforska. Och då kopplat både till min teori och metod - Aktör nätverksteori, och jag har valt etnografi, som delvis handlar om att vara så nära det vardagliga som möjligt.

Aktör nätverksteori - handlar mycket om vad händer om vi tänker att många olika aktörer är potentiellt lika viktiga i olika situationer. Att vi inte på förhand tänker att läroplanen är överordnad. Ett av mina resultat kan man säga är att det luckras upp lite.

Var det något som förvånade dig i din forskning?

Emilie Moberg. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.
Emilie Moberg. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet.

Jag var väldigt fokusera på vad lärarna gjorde eller inte gjorde, deras planering och utifrån deras perspektiv. Efter ett tag blev jag mer och mer uppmärksam på hur mycket saker som händer i det vardagliga där barnen är starka aktörer. Och ibland tillsammans med matriella saker. T.ex. Mindcraft – spelbaserade leksaksfigurer som barnen inte får ta med sig in på förskolan, men som de ändå lyckades ta med sig in. Och när jag jobbade med det teoretiska perspektivet där olika slaga aktörer potentiellt antas vara lika viktiga, då blev de här små sakerna väldigt viktiga aktörer i just den här situationen, för att barnen faktiskt lyckades ta med sig saker in som de egentligen inte fick.

Några lärdomar eller framsteg i forskningen?

I fråga av den etnografiska metod, upptäckte jag att det var viktigt att vara tydlig och dela med sig av resultaten med lärarna och att de var intresserade av det och tyckte att det var kul. Jag blev överraskad över att det från pedagogerna var ett så positivt gensvar, och att de tyckte att det var kul att jag såg saker utifrån och hade ett teoretiskt perspektiv. Deras respons hjälpte mig att se att jag var på rätt spår och faktiskt att orka slutföra arbetet. Men också med barnen, det var kul att gå in i deras perspektiv – att se läroplanen i deras perspektiv, att de också är aktörer.

Hur ser din framtid ut för dig och din forskning?

Jag tycker att det är intressant att forska kring kvalitetsmätning, läroplaner och olika typer av texter som är skrivna för förskolan - men mest äär jag intresserad av hur de tas upp eller inte tas upp i en förskolevardag. Jag ser att det finns ett stort behov av att utforska det mer, ett sådant förhållningssätt till läroplaner.

Finns det något som dina kollegor inte känner till om dig?

Att jag gillar att vindsurfa kanske – ett nytt intresse. Jag gick en kurs i somras, tyckte det såg så härligt ut att ta sig fram själv med hjälp av bara vind och balans. Det var så roligt som jag trodde, men också svårare. Instruktören sa att varje misstag blev en lärdom. Att man är tvungen att ramla i minst trettio gånger för att lära sig. Det går ju att jämföra med avhandlingsprocessen. Refuserad av tidskrifter, jobbiga kommentarer från handledare, omskrivningar och misslyckade tidsplaneringar. Men så här i efterhand – jag lärde mig mycket av de misstagen.

 

Den 20 december 2017 disputerade Emilie Moberg med avhandlingen: "Breakdowns, overlaps and ambivalence in preschool curriculum – an Actor-network theory study of the Swedish preschool curriculum".

Läs mer om disputationen.

Mer om Emilie Moberg.