Ingela Elfström. Fotograf: Maria Bergman.
Ingela Elfström. Fotograf: Maria Bergman.

Länk till föreläsningen: https://youtu.be/sJ_J_TZgEyM

Om föreläsningen

Under föreläsningen diskuteras om och hur pedagogisk dokumentation kan bli verktyg för utveckling och förändring i ett vardagligt och systematiskt kvalitetsarbete. Vidare tas följande frågor upp: Vad är pedagogisk dokumentation? Hur kan dokumentation bli pedagogisk? Vilken kunskap blir möjlig att få genom att dokumentera barns lärprocesser på olika sätt? Vilket stöd kan arbetslag behöva av förskolans ledning/förskolechefen för att komma vidare i ett arbete med pedagogisk dokumentation?

Föreläsare

Ingela Elfström är förskollärare och disputerade 2013 med avhandlingen Uppföljning och utvärdering – pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Hon arbetar som lärarutbildare och programansvarig för förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet.

Förskolesummit

Förskolesummit 2015 var ett samarrangemang av Stockholms stad och Stockholms universitet. Mer material:

www.forskolesummit.se