Nihad Bunar. Foto: Björn Dalin.
Nihad Bunar. Foto: Björn Dalin.

Se föreläsningen Nyanlända och lärande -  mottagande och inkludering via su.se/play.

Inspelad 2015-09-16 i Farsta.

Föreläsningen bygger på en nyutkommen bok "Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering" som sammanfattar resultaten av ett treårigt forskningsprojekt som har studerat mottagande och inkludering av nyanlända elever i skolans sociala och pedagogiska sammanhang. Projektets medarbetare har bland annat undersökt hur eleverna själva uppfattar förberedelseklasser, övergång till ordinarie klasser och skola för nyanlända. Föreläsningen kommer också att ta upp betydelsen av kartläggningen av elevernas tidigare kunskaper, metoder för studiehandledning på elevernas modersmål samt hur nyanlända föräldrar upplever mötet med den svenska skolan. Några rekommendationer på vad som utgör goda förutsättningar för mottagande och inkludering presenteras också.

Om föreläsaren
Nihad Bunar är professor och lärare vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Forskningsprojekt Nyanlända och lärande - en tvärvetenskaplig studie om nyanlända elevers lärandevillkor i den svenska skolan.

Kursen Skola och det mångkulturella samhället med Nihad som kursansvarig ges vårterminen 2016.

Vetenskap för vetgiriga – populärvetenskapliga föreläsningar i samarbete med Stadsbiblioteket.