Utvärdering av insatser för barns psykiska hälsa: (Hur) kan barns perspektiv vara teoretiskt verktyg i kritisk granskning?

Karin Zetterqvist Nelson. Foto: privat
Karin Zetterqvist Nelson, professor, Linköpings universitet

Gästseminarium: Vilka teoretiska och praktiska möjligheter finns att upprätthålla kritisk distans och reflektion i praktiknära forskning? Utifrån ett samverkansprojekt kring hälsa och uppväxtvillkor diskuteras dilemman i mötet mellan forskare och folkhälsopolitiska satsningar.


Karin Zetterqvist Nelson, professor vid Tema Barn, har forskat om barns och ungas hälsa ur diskursteoretiska perspektiv samt historiska perspektiv på barndom och psykologi.