Bild: Tuvans förskola, Härnösand
Bild: Tuvans förskola, Härnösand

Webbsändning

Riksdagens informationsenhet har beslutat att webbsända seminariet direkt och i efterhand på riksdagens webbplats. Media kommer att närvara under seminariet.

Länk till webbsändning 40 år med lagstadgad förskola - Sveriges riksdag

1975-2015

40 år med lagstadgad förskola

Välkommen till ett seminarium som uppmärksammar utbyggnaden och utvecklingen av den svenska förskolan under 40 år.

Den första lagstiftningen på förskoleområdet – Förskolelagen – trädde i kraft 1975 och innebar en lagfäst skyldighet för kommunerna att erbjuda avgiftsfri förskola till sexåringar och en planmässig utbyggnad av förskoleverksamheten i varje kommun för bl. a. barn med förvärvsarbetande föräldrar. Vid denna tid deltog cirka 10 % av barn i åldrarna 6 månader – 7 år i någon form av barnomsorg. Idag deltar närmare 87 % av 1-5-åringarna i förskola eller pedagogisk omsorg. Förskolan bidrar på ett positivt sätt till barns utveckling och lärande. Dessutom till föräldrarnas möjlighet att kombinera yrkesliv med familjeliv och naturligtvis till samhället i stort.

Program

Välkommen, En förskola för alla barn

Lena Hallengren, Utbildningsutskottets ordförande och f.d. förskoleminister

Kvinnlig, manligt, mänskligt

Birgitta Dahl, f.d. talman, riksdagsledamot och energi- och miljöminister

Det var så det började – bakgrund till Barnstugeutredningen

Ingvar Carlsson, ordförande i 1968 års Barnstugeutredning och f.d. statsminister

Etableringsfrihet och barnomsorgsgaranti

Bengt Westerberg, f.d. socialminister

Förskolan får en läroplan

Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister och f.d. skolminister

Förskola för alla – i TV

Anne-Li Lindgren, professor, Stockholms universitet

Paus med förfriskningar

Samhällshistoriskt perspektiv på förskolans utveckling i Sverige

Ingegerd Tallberg Broman, professor, Malmö högskola

Barndom i förändring – förskolan som platsen för barns vardagsliv

Gunilla Halldén, professor, Linköpings universitet

Svensk förskola i ett internationellt perspektiv och dagens utmaningar

Ingrid Pramling Samuelsson, professor, Göteborgs universitet

The impact of universal child care on society, children and their parents

Tarjei Havnes, Associate professor, Department of Economics, Oslo University, Norway 

Preschool in context of diversity – identity and social cohesion

Michel Vandenbroek, Professor, Department of Social Work and Social Pedagogy, Ghent University, Belgium

Världens bästa förskola!

Gustav Fridolin, utbildningsminister

Arrangör

  • Utbildningsutskottet, Sveriges Riksdag
  • Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet
  • Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Evenemanget i media

Förskolan: Barnstugeutredning banade väg för framgångsrik förskola, 2015-11-19

SVD: S och MP: Så vill vi stärka förskolan

Läs mer

Fler inspelade föreläsningar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen