Licentiate project: Anna Tjivikua

Research area: Early Childhood Education

På svenska: Rhizomatiskt utforskande - förskolebarns relation till en plats