Gunilla Dahlberg. Photo: Eva Dalin.
Gunilla Dahlberg. Photo: Eva Dalin.

Globalization, literacy and exploratory learning. Preschool children's reading, writing, and mathematical practices

Funding source: Swedish Research Council - Vetenskapsrådet (VR)

Period: 01/01/10 - 31/12/12

Funding: 5500000 SEK

Gunilla Dahlberg

In Swedish: Globalisering, literacy och utforskande lärprocesser: förskolebarns språk, läsande, skrivande och matematiserande