Maria Olsson. Photo: Niklas Björling.
Maria Olsson. Photo: Niklas Björling.

Doctoral project: Maria Olsson

Supervisor: Anne-Li Lindgren

Connected to the project: Preschool as an image and looking apparatus: ways of seeing and visual knowledge production in small children’s everyday lives

Research area: Early Childhood Education, Early Childhood Education, focusing on visuality and ways of seeing

In Swedish: Filmetnografi om film i förskolan: barns och vuxnas perspektiv, Förskolan som bild- och blickapparat: seendepraktiker och visuell kunskapsproduktion i små barns vardagsliv