Lic: Hedda Schönbäck

Supervisor: Maria Borgström & Hillevi Lenz Taguchi

In Swedish: Hundra språk i förskolan? Diskurser kring språklig mångfald i förskoledidaktisk kurslitteratur