Emelie Westberg Bernemyr

På svenska: Ljud som samarbetspartners. En intra-aktiv studie om yngre barns ljudutforskande i förskolan.