Anna Åhlund. Photo: Björn Dalin.
Anna Åhlund. Photo: Björn Dalin.

Anna Åhlund

Åhlund, A. (2015). Swedish as multiparty work: Tailoring talk in a second language classroom. Dissertation. Department of Child and Youth Studies, Stockholm university

(Supervisor: Karin Aronsson)

På svenska: Språksocialisation och identitetsskapande för nyanlända elever