Anna Gradin Franzén

Financed by: Fortre, two year postdoc project, 2016-

På svenska: Vändpunkter och narrativ identitet: Identitetsarbete och förändringsberättelser hos unga män i fängelse