Principal investigator: Lucas Gottzén

På svenska: Föräldrars och vänners respons på killars våld mot tjejer i nära relationer

Financed by Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, Forte (2016-2019).