Anna Ambrose. Photo: Niklas Björling.
Anna Ambrose. Photo: Niklas Björling.

Doctoral project: Anna Ambrose

Supervisor: Nihad Bunar

Supervisor: Katarina Gustafson, Uppsala universitet

Research area: Child and Youth Studies

In Swedish: Att navigera på en lokal skolmarknad - en studie av valfrihetens geografi i tre urbana skolor