Jenny Nilsson Folke. Foto: Niklas Björling.
Jenny Nilsson Folke. Foto: Niklas Björling.

Doctoral project: Jenny Nilsson Folke

Supervisor: Nihad Bunar, Karin Aronsson

Research project: Newly arrived children and learning - a cross-disciplinary study on the learning conditions for newly arrived children in Swedish schools

På svenska: Skolövergång som levd erfarenhet: nyanlända elevers upplevelser av lärande och inkludering